Yasal

Yasal Belgeler

Tek Seferlik Ödeme İşlemi Öncesi Kullanıcı Bilgilendirmesi

TÖDEB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti’ne Başvuru İle İlgili Bilgilendirme Metni

Türkiye Ödeme Ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyetine İlişkin Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Ve Başvuru Süreci Hakkında Bilgilendirme Broşürü

Bireysel Müşteri Hakem Heyeti Başvuru Formu

KVKK Aydınlatma Metni

Çerez Politikası